НАЧАЛО   ЗА НАС   ПРОДУКТИ   КОНТАКТИ
АКСЕСОАРИ ЗА ЦВЕТЯ
АВТОБУСНИ СПИРКИ
ГРЕБЛА ГРАДИНСКИ
ГРЕБЛА ЗА СНЯГ
ДРЪЖКИ
КОРНИЗИ
КОФИ
ЛОПАТИ
МАЛАМАШКИ
МИСТРИИ
МОТИКИ, ВИЛИ, КОСИ
ОБШИВКИ, КРИВКИ И КАЗАНЧЕТА
ПАРКОВИ КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪК
ПИКА И ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ОГРАДА
ПОКРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ПРАХОВА ПОЛИМЕРНА БОЯ
ПРИБОРИ ЗА КАМИНА
СТРОИТЕЛЕН ИНВЕНТАР
СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ
СТРОИТЕЛНИ КОЛИЧКИ
СУШИЛКИ ЗА ДРЕХИ
ШПАКЛИ

Кривка за вод. тръба изтеглена нов модел

 

Кривка заводосточна тръба нов модел - изтеглена ф 80, ф 100 и ф 120

Еркер - малък

Еркер - малък

 

Еркер - голям

Еркер - голям

Кривка двойна - S ф 80, 100 и 120

 

Кривка двойна - S ф 80, ф 100 и ф 120

 

Кривка за водосточна тръба единична ф 120

 

Кривка за водосточна тръба ф 80,100, 120 - долна

 

Челна обшивка разгъвка 30см - декорирана

 

 

Челна обшивка 28,5 см, 33 см

 

 

Челна обшивка

 

Обшивка за комин - широка

 

Обшивка за комин тясна

 

Обшивка за покрив 12 см

 

Обшивка за покрив 14см

 

Обшивка над олук

 

 

Кривка за водосточна тръба нов модел - изтеглена ф 80, ф 100 и ф 120

 

Еркер - среден

Еркер - среден

 

Кривка двойна - S ф 80, 100 и 120

 

Кривка за водосточна тръба единичнаф 120

 

Кривка за водосточна тръба ф 80,100, 120 - горна

 

Кривка за олук (ъгъл) външна и вътрешна

 

Обшивка за комин - тясна

 

Обшивка за комин тясна

 

Обшивка за покрив 12 см

 

Обшивка за покрив 14 см

 

Обшивка за покрив 14см

 

Обшивка топлоизолация

 

 

с.Петърч, обл. София, общ. Костинброд, ПК 2234; тел.07116/2031; 07116/2074; факс:07116/2210;
website by: rachev.info